Bestill resultatet fra vår spørreundersøkelse

Sammen med Bergen Live og Live Nation Norge har vi spurt den norske billettkjøperen om vaner, holdninger og forventninger i skyggen av over et år med covid-19.

Hva skjer med live etter lockdown? Basert på over 14.000 svar ser vi inn i glasskula og håper vår innsikt vil gi indikasjoner på hvordan billettkjøperen ser på live-opplevelsen etter lockdown. Samtidig håper vi at dette vi være med på å gi fornyet håp og optimisme for både for bransjen og publikum.

Vi er i gang med å sammenstille resultatene, og disse vil bli publisert og presentert innen kort tid.

Bestill rapporten allerede nå ved å registrere deg i kontaktskjema under. Du vil få en e-post fra oss så snart den er klar!

 

Fyll inn din kontkatinformasjon og bestill rapporten: