Personvern først: Apple iOS 14-oppdateringen kort fortalt.

Personvern først: Apple iOS 14-oppdateringen kort fortalt.

Er du eier av en iPhone? Med den siste iOS 14-oppdateringen og AppTrackingTransparency (ATT) rammeverket vil det bli større åpenhet rundt appsporing. ATT vil gi deg bedre forståelse av hvordan hver enkelt app bruker din data, og gir deg muligheten til å velge om du ønsker å bli sporet eller ikke. 

FAQ: Hvordan påvirker iOS 14-oppdateringen mine Facebook-kampanjer?

Hva er Facebook Aggregated Event Measurement (AEM)?

I forbindelse Apple sin iOS 14-oppdatering innfører Facebook Aggregated Event Measurement (AEM).
AEM er en protokoll som tillater måling av spesifikke web-events fra iOS 14 brukere. Det medfører endringer for alle som annonserer med Facebook når det kommer til kampanje-oppsett, segmentering, måling og rapportering av annonse-kampanjer.

Hva betyr disse endringene for mine Facebook-kampanjer?

Det medfører endringer for alle som annonserer på Facebook når det kommer til kampanjeoppsett, segmentering, måling og rapportering av annonse-kampanjer.

Følgende endringer vil tre i kraft:

 • Du kan kun ha 8 «conversion events» per domene. Dette inkluderer både standard-eventer og custom conversions for optimalisering. Facebook kommer foreslå hvilke 8 de mener er relevante, men dette kan manuelt endres inne i events manager.
  Du må også rangere conversion events etter prioritet.
 • Endring i hvordan man måler: Nytt blir 7-dager klikk og 0-dag view (før 28-dager klikk og 1-dag view). Dette resulterer i lavare antall rapporterte salg via Facebook-kampanjer.
 • Endring i rapportering: Facebook vil rapportere NÅR salget tok sted (tidligere var det tidspunkt for visning av annonsen). I tillegg kan det være forsinkelse på 24 – 48 timer til en conversion blir rapportert fra en iOS bruker.
Hva kommer jeg å miste når endringene kommer?
 • Du kommer til miste data & rapportering på de som aktivt sier nei til sporing via seneste iOS14 oppdatering.
 • Dersom du har kampanjer som optimaliserer mot kjøp hos Ticketmaster må du endre optimaliseringen mot «Landing page views» eller «link clicks». Dette som følge av Facebook sine nye begrensninger.
 • Lavere rapporterte salgstall: Andelen iOS 14-brukere som takker nei til sporing i forbindelse med oppdateringen OG Facebook endrer cookie policy til 7-dager klikk and 0-dag view (før 28-dager klikk og 1-dag view).
Er det noe jeg må foreta / gjøre i min Facebook Campaign Manager?

Ja.

 1. Du må verifisere ditt domene.
 2. Du må se om du ønsker gjøre noen endringer i Top 8 conversion events.
 3. Dersom du har kampanjer som optimaliserer mot kjøp hos Ticketmaster må du endre optimaliseringen mot landingpage views eller link clicks. Dette som følge av Facebook sine nye begrensninger.
Kan jeg fremdeles implementere Facebook piksler på Ticketmaster.no?

Ja, du kan fremdeles implementere din Facebook piksel på Ticketmaster.no, og du kan lage custom audience fra piksel og rapportere på kjøp på kampanjen, MEN du kommer ikke til å se kjøp fra brukere som har valgt å «opt out» fra å bli sporet via iOS 14. Du kan IKKE optimalisere din kampanje for kjøp så du må oppdatere din kampanje mot landing page views på ADP/EDP/VADP (kjøpssiden) siden din på Ticketmaster.no eller til egen hjemmeside.

Kan jeg framdeles optimalisere min Facebook-kampanje mot kjøp og CPA?

Nei. Kampanjer på Facebook må settes opp for å optimalisere mot klikk eller landing page views på deres kjøpsside på Ticketmaster eller mot egen nettside, for eksempel “kjøp billetter her»- knapp på egen nettside.

Kan jeg fortsatt få rapporter i Facebook på salg via mine kampanjer?

Ja, dersom du har Facebook piksel implementert på Ticketmaster.no vil du fremdeles kunne rapportere på salg via dine Facebook-kampanjer. Det kommer være noe lavere salgstall ettersom du ikke får data på de som har valgt «opt out» fra iOS 14, i tillegg til at Facebook har endret sitt cookie-vindu til 7-dager klikk and 0-dag view (før 28-dager klikk og 1-dag view). Dette vil tilsammen resultere i lavere salgstall via dine Facebook kampanjer.

Kan dere verifisere vår Facebook konto til deres domene?

Nei, dette er som følge av Facebook sine nye begrensninger. Dersom du har kampanjer som optimaliserer mot kjøp hos Ticketmaster må dere endre disse til å optimalisere mot landing page views eller link clicks til deres arrangementssider på Ticketmaster.no eller egen hjemmeside.

Er disse endringene noe som kun gjelder for Ticketmaster?

Nei, dette er endringer fra Apple og Facebook som gjelder alle land.

Hvor mye data kommer jeg til å miste / er det mange som velger «opt ut» fra iOS 14?

Det vet vi ikke enda, men i Norge har Apple iOS en høy markedsandel og ettersom alle må aktivt velge «opt in» tror vi det er muligheter for at endel forbrukere aktivt vil si nei til sporing i nye iOS 14.

Gjelder dette alle Apple enheter?

Nei, iOS 14 gjelder kun for mobilenheter, og ikke tablet og Mac.

Hvor finner jeg mer informasjon om Apple iOS 14?
Hvor finner jeg mer informasjon om Facebook AEM?

Du kan lese mer på Facebook sine sider: https://www.facebook.com/business/help/721422165168355 

Når trer iOS 14 og disse endringer i kraft?

Endringene rulles ut fra og med 26. april 2021.

Jeg har spørsmål til Ticketmaster om dette, hvem kan jeg kontakte?

Ta kontakt med marketing@ticketmaster.no 

Ønsker du mer informasjon?

Send en mail til marketing@ticketmaster.no.