Sammen med Bergen Live og Live Nation Norge spurte vi den norske billettkjøperen om vaner, holdninger og forventninger i skyggen av over et år med covid-19. Basert på over 14.000 svar ser vi i undersøkelsen at publikum er klare for live-arrangementer. Folk flest ønsker å støtte bransjen, er ikke nevneverdig bekymret for egen økonomi, og er klare til å bruke penger på kultur når samfunnet åpner opp for det. Vi har laget et sammendrag av de viktigste funnene fra vår undersøkelse og det vi mener deg som arrangør bør ta med deg inn i planleggingen av live etter lockdown.

De viktigste funnene fra vår undersøkelse:

 • Publikum har talt, 92% sier de vil bruke like mye eller mer penger på live-arrangementer når pandemien er over. 65% av de som sier de vil bruker mer penger vil gjøre det for å støtte bransjen.
 • Bransjens ringvirkninger:
  • I året bruker publikum i gjennomsnitt 22.028 kr på mat, drikke, reise, overnatting, merch og lignende i forbindelse med arrangementer i Norge.
  • Før dagens restriksjoner sier 86% av publikum at de er villig til å dra på helgetur, eller reise hvor som helst i Norge for å dra på et arrangement.
 • Live under cover-19: 51% sier de følger myndighetenes anbefalinger angående kulturbransjen, og går på det som er mulig.
 • Publikum har følt seg trygge på arrangementer under covid-19: Av de som har deltatt på et arrangement sier 85% sier de opplevde arrangementet som rimelig eller veldig trygt.
 • Sympati for bransjen: Når det gjelder de potensielle økonomiske konsekvensene av covid-19 svarer kun 10% at de er bekymret for egen økonomi. Mens 35% sier de er bekymret for økonomien til livebransjen.
 • 86% av publikum har forståelse for at billettprisene kan komme til å øke pga. covid-19, men 56% sier at det vil innebære at de vil kjøpe færre billetter.
 • Publikum er klare for live! Det folk gleder seg mest til når pandemien er over er å reise, være med familie og venner og å dra på konsert og festival!

Ønsker du få bestille hele rapporten i sin helhet? Les mer hvordan du kan få tilgang til den her

Er du Ticketmaster kunde kan du ta kontakt med oss på marketing@ticketmaster.no så sender vi deg rapporten.