Jeg elsker å dra på konserter, og håper jeg får muligheten til å oppleve noe live, tilstede, snart. Selv med restriksjoner og avstand. Det er noe helt annet enn streaming. Men selv når restriksjonene er opphevet vil jeg nok være mer bevisst på folk rundt meg og tenke på avstand og hygiene i ganske lang tid fremover.
-Anonym

Vi sendte ut en spørreundersøkelse til et utvalg billettkjøpere for å høre hva de tenker om å vende tilbake til Live.

Hele 87% svarte at de ønsker å gå på samme antall eller flere arrangementer når restriksjonene oppheves. Av disse føler 42% seg komfortable nok å gå på et arrangement med en gang det åpnes opp for det. De fleste vi spurte svarte at de forventer at ting vil gå tilbake til normalen, og kun 8% sier økonomi er et hinder for å kjøpe billett. 

“Jeg føler meg trygg når arrangøren legger til rette slik at det oppleves trygt og at folk kan holde avstand og smittevern er ivaretatt.”
-Anonym

På spørsmålet om hva man ønsker å bruke penger på når situasjonen har normalisert seg så svarte hele 83% live-arrangementer, 80% reise, 63% restauranter, og 44% bar/uteliv. 

Det er betryggende å se at billettkjøperne er klare for å vende tilbake til Live og at økonomi ikke virker som et hinder. 

Rapporten i sin helhet finner du her.