Hva tenker det norske publikummet om live i 2023? Basert på data fra vår publikumsundersøkelse med over 71,500 svar tar vi blant annet tempen på publikums økonomi, kjøpsvilje og bruk av sosiale medier når det kommer til live-arrangementer. Vi presenterte tallene først på Trondheim Calling, og nå har vi satt sammen en rapport basert på presentasjonen. Vi håper rapporten vil gi deg som arrangør større innsikt om hva publikum faktisk tenker om live-arrangementer i 2023.

Hvem er publikum?

Undersøkelsen ble sendt ut til publikum over hele landet, og av de 71,539 som svarte på undersøkelsen er fordeling av alder, kjønn og geografi slik:

Publikum om økonomi

Hva tenker publikum om økonomi i 2023? Hvordan påvirker situasjonen i samfunnet publikums private økonomi og hvilken innvirkning vil dette ha når det kommer til kjøp av billetter til live-arrangementer? Vi spurte publikum om høyere renter, mat- og strømpriser påvirker den private økonomien, og der svarer hele 89% “ja” eller “til en viss grad/noe”.

Hvilke opplevelser kommer publikum til å prioritere i 2023?

Vi spurte publikum om hvilke opplevelser de kommer til å prioritere å bruke penger på i 2023. Mener publikum at den økonomiske situasjonen i samfunnet vil påvirke hvor mange konsert- og festivalbilletter de kommer til å kjøpe?

Ønsker du mer informasjon om undersøkelsen og Ticketmaster?

Ta kontakt med [email protected]