For ytterligere å øke sikkerheten til forbrukere på digitale plattformer, innføres et nytt lovkrav fra EU, Digital Services Act (DSA), 10. juli 2023. Lovkravet innebærer at du som kjører kampanjer på Facebook og Instagram (META) må oppgi både hvem som står bak annonsen og hvem som betaler. Det vil også påvirke andre plattformer som TikTok og Google, men vi kommer tilbake med mer informasjon om disse i på et senere tidspunkt.

Hva betyr endringen?

Fra 10. juli 2023 (alternativet er imidlertid tilgjengelig i Ads Manager allerede fra 5. juni) må du som annonserer på META med en målgruppe innenfor EU oppgi både hvem som står bak en annonse, dvs. hvem/hvilket selskap som er avsender (av META kalt “mottaker”), og hvem som betaler for annonsen (kalt “betaler” av META). Hvis dette ikke er spesifisert, vil ikke annonsen bli publisert. For mer informasjon om hvordan mottaker og betaler bak en annonse er definert – se Meta Business-hjelpesenteret.

Informasjonen du oppgir vil vises i METAs annonsebibliotek, men den vil ikke vises på selve annonsen eller i feeden. Den forblir i Metas annonsebibliotek i ett år etter annonsens siste eksponering.

Hva må jeg gjøre?

Annonserer du gjennom oss trenger ikke gjøre noe. Hvis du derimot kjører dine egne kampanjer på META, må du gjøre følgende:

  1. Identifiser mottaker og betaler.
    DSA definerer en mottaker som “den fysiske eller juridiske personen på hvis vegne annonsen presenteres”. DSA definerer en betaler som “den fysiske eller juridiske personen som har betalt for annonsen”.
  2. Skriv inn mottakere og betalere.
    Dette gjøres når du setter opp annonsene i Ads Manager etter at du har valgt en målgruppe innen EU. Dette gjelder nye annonser, dupliserte annonser eller annonser med “betydelige endringer”. Du kan spesifisere flere mottakere via fritekstfeltet. Du kan også masseredigere i Ads Manager for å unngå å redigere hver annonse individuelt.
  3. Se gjennom annonsene dine.
    Fra og med 10. juli 2023 må alle nye, dupliserte eller vesentlig redigerte annonser ha denne informasjonen for å bli publisert. Dette nye kravet påvirker ikke annonser som kjører før 10. juli 2023 og som ikke har blitt vesentlig redigert etter denne datoen.

Verken Ticketmaster eller Meta påtar seg juridisk ansvar for loven om digitale tjenester ovenfor i tilfelle kundeadministrerte kampanjer rettet mot brukere i EU og/eller dets territorier. Ta kontakt med din juridiske representant for å sikre at du opptrer riktig som ovenfor.