Ticketmaster Norge har siden 2019 vært stolt partner med Kreftforeningen og har bidratt med over 850.000 kroner gjennom donasjoner og andre tiltak. Denne gangen støtter vi Kreftforeningen og kampanjen «Menn snakk om det».

I november er det menn som er i fokus med Kreftforeningens kampanje «Menn snakk om det». Hvert år rammes opptil 19.000 menn av kreft. Flere menn enn kvinner får kreft, men likevel er det langt færre menn som snakker om sykdommen, behandlingen og senskadene. 

Målet med kampanjen er å oppfordre menn til større åpenhet om egen helse. Årets tema er senskader etter kreftbehandling, som vi opplever at det snakkes for lite om blant målgruppen.

Frykten er at menn lider i stillhet etter kreftbehandling. Enten fordi de ikke snakker om senskadene sine, eller fordi de rett og slett ikke forstår at plagene de har er senskader etter kreft. I årets kampanje vil vi skape et rom for mer åpenhet slik at færre føler seg alene og flere oppsøker hjelp.

Kan menn virkelig snakke om alt?

Komiker Jon Niklas Rønning gir deg et ferskt musikalsk bidrag i Kreftforeningens kampanje «Menn snakk om det»: En forsvarstale for at menn er åpne om absolutt alt – eller er de egentlig det?

Menn snakk om det!

Du kan lese mer om kampanjen på Kreftforeningens hjemmeside her.
Les mer om hvordan du kan støtte Kreftforeningen her.