Snart vil vi gjennomføre oppdateringer av Min Konto på ticketmaster.no. Med en ny og sikrere innloggingsmetode og samme brukernavn og passord globalt, blir det enklere å kjøpe billetter på tvers av ulike land.

Tidligere måtte billettkjøpere ha en Ticketmaster-konto for hvert land – med en norsk konto har det for eksempel bare vært mulig å kjøpe billetter i Norge. Etter oppdateringen vil billettkjøpere kunne bruke samme brukernavn og passord til å logge inn for å kjøpe billetter på tvers av følgende land: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannia, Irland, Belgia, Tsjekkia, Nederland, Østerrike, Polen, Spania, Sveits, samt i New Zealand, Australia, Sør-Afrika, Mexico, Canada og USA!.

Snart vil billettkjøpere som logger inn eller oppretter en ny konto bli bedt om å tilbakestille passordet sitt, og legge til et mobilnummer for verifisering.

Hvorfor gjør vi disse endringene?

Vi introduserer en ny måte å logge inn og administrere brukerkontoer på for å gjøre det enklere å bruke Ticketmaster på tvers av ulike land. 

Hvordan endres innloggingsprosessen for våre billettkjøpere?

Vi introduserer en ny måte å logge inn på. Billettkjøpere vil nå få tilgang til «Min Konto» på Ticketmaster i flere land ved hjelp av én global profil. Billettkjøpere vil bli bedt om å lage ett passord som vil gjelde for alle deres brukerkontoer, samt å verifisere brukerkontoen ved hjelp av et telefonnummer (SMS).

Hva skjer med en billettkjøperes brukerkonto neste gang vedkommende logger seg inn?

Dersom en billettkjøper allerede har mer enn én Ticketmaster brukerkonto i ulike land, kobler vi nå disse brukerkontoene sammen (så lenge brukerkontoene er knyttet til den samme e-postadressen). Neste gang vedkommende logger seg inn, vil hen bli bedt om å lage et passord som vil gjelde for alle brukerkontoene som er koblet sammen.

Dersom en billettkjøper kun har én brukerkonto, for så å opprette en ny på Ticketmasters nettside i et annet land, vil vi be om samtykke til å opprette én global profil og automatisk koble brukerkontoene sammen ved å bruke det allerede eksisterende passordet.

Hva vil skje med billettkjøperes markedsføringspreferanser?

Det vil fremdeles være mulig å endre markedssamtykke og andre preferanser per land med mulighet til å melde seg på nyhetsbrev eller velge å ikke bli kontaktet av Ticketmaster.

Hvordan kan billettkjøpere administrere leveringsadresse?

Leveringsadresse administreres separat for hvert land, og vil ikke bli koblet til den globale profilen.

Hva vil skje med kundeopplysningene på billettkjøperes brukerkontoer?

Dersom en billettkjøper allerede har mer enn én Ticketmaster brukerkonto i ulike land kobler vi nå disse sammen til én global konto ved å slå sammen eksisterende kundeopplysninger. Disse opplysningene inkluderer e-postadresse, fornavn, etternavn, land, postnummer, telefonnummer og språk.
Dersom en billettkjøper kun har én brukerkonto fra før vil denne informasjonen gjelde i landene nevnt over. Allerede eksisterende kundeopplysninger deles, og billettkjøperen må samtykke til markedsføring per land de logger seg inn.

Er det samme passord i alle markeder? 

Den nye innloggingsmåten innebærer at en billettkjøper nå kan benytte seg av de samme passordet for å logge inn på «Min Konto» hos Ticketmaster i flere land, så lenge kontene er knyttet til samme e-postadresse.

Må billettkjøpere legge inn telefonnummer på brukerkonto? 

Ja. Alle som oppretter brukerkonto hos Ticketmaster vil bli bedt om å legge inn et telefonnummer for å verifisere seg. Billettkjøpere som allerede har en eksisterende brukerkonto, vil bli bedt om å legge inn et telefonnummer neste gang de logger inn.

Billettkjøpere vil få beskjed om å oppgi et gyldig mobilnummer eller fasttelefonnummer, og vil så motta en engangskode på SMS, eller bli oppringt. Ved å legge inn engangskoden bekreftes vedkommende som brukerkontoens eier, og telefonnummeret blir knyttet til brukerkontoen. Telefonnummeret vil senere kunne brukes til å gjenopprette brukerkontoen eller til å verifisere kontoeierens identitet dersom hen trenger å gjøre endringer på brukerkonto.

Hva om en billettkjøper brukerkontoer som er knyttet til ulike e-postadresser?

Den nye innloggingsmåten vil kun være mulig for brukerkontoer på tvers av land dersom de er knyttet til én og samme epostadresse. Har man flere enn én brukerkonto, men disse er knyttet til ulike e-postadresser vil ikke disse brukerkontoene kobles sammen, men behandles separat.

Hva om en billettkjøper ikke ønsker å linke kontoen sin til en global profil?

Dersom en billettkjøper ikke ønsker at en eksiterende brukerkonto skal benyttes for å få tilgang til Ticketmaster i et annet land må hen velge å ikke fortsette. Ønsker vedkommende fremdeles å benytte Ticketmasters nettsider og apper kan hen opprette en brukerkonto som er knyttet til en annen epostadresse.