Ticketmaster er opptatt av bærekraft, og ønsker bidra ved å gjøre en innsats for miljøet rundt oss. Derfor er vi stolte av å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Å være Miljøfyrtårn-sertifisert innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Miljøfyrtårn er en anerkjent norsk sertifiseringsordning som setter klare krav til bedrifter for å redusere sin miljøbelastning og fremme bærekraftig praksis. Vi håper at vi kan inspirere flere av våre kunder og samarbeidspartnere til å bli sertifisert.

Vi satser på bærekraft

For oss er det viktig å tenke på bærekraft i alt vi gjør, og sertifiseringen innebærer at vi må oppfylle strenge krav og gjennomføre ulike tiltak for å redusere vårt miljøavtrykk. Det betyr at vi må være miljøbevisste i valgene vi tar i hverdagen og ha gode rutiner når det kommer til arbeidsmiljø, innkjøp, avfallshåndtering, energisparing og transport. Vi må også utarbeide en miljøplan og følge opp konkrete mål for å kontinuerlig forbedre vår miljøprestasjon. Målet med Miljøfyrtårn er å redusere miljøbelastningen ved å systematisere og effektivisere miljøhensynet hos oss.

Gjennom sertifiseringen håper vi også å kunne øke bevisstheten om miljøspørsmål blant våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere, og oppmuntre til å tenke mer bærekraftig.

Les mer om miljøfyrtårn her.