Sammen med Kantar gjennomførte vi vår årlige bransjeundersøkelse som representerer live-publikum og deres tanker om billettleverandører. Ticketmasters merkevarebevissthet er igjen nummer 1 i bransjen med 94%. Vi er også billettleverandøren som forbrukerne tenker på først (“top of mind”), har størst andelen av “share of wallet”, og er den foretrukne billettleverandøren blant den norske befolkningen.

Etter sommeren gjennomførte vi også en større publikumsundersøkelse for å ta temperaturen på festival- og konsertpublikummet. Vi spurt den norske billettkjøperen om vaner, holdninger og forventninger, og basert på over 9,000 svar ser vi inn i glasskula og håper vår innsikt vil gi indikasjoner på hvordan publikum ser på live-opplevelsen i 2022.

Mot normale tider?

 

Basert på vår spørreundersøkelse fra august i år sier 50% sier at kjøpsvanene ikke har endret seg etter Covid-19 – det er en positiv trend sammenlignet med undersøkelsen vi gjorde i desember 2021 hvor 32% sa at kjøpsvanene ikke hadde endret seg. 17% sier de kommer til å bruke mer penger på live enn vanlig i siste halvdel av 2022. Det er en positiv oppgang på 5% fra 2021. 16% sier at de fortsatt kjøper senere enn vanlig. I vår undersøkelse fra desember 2021 var det hele 40% som sa de kjøper senere enn normalt pga pandemien. Det er en nedgang på hele 24%. Alt i alt ser vi en veldig positiv trend.

Festival

Sammenlignet med vår store festivalrapport fra 2019 så er det en nedgang på de som kjøper i festivaluken på 8%, og en oppgang på 13% av de som kjøper 10-12 måneder før festival.

29% rangerer hva venner og familie skal som den viktigste faktoren, og hele 46% rangerer Line-up som mest avgjørende.

Konsert

69% sier at de kjøper konsertbilletter 6-12 måneder før konserten eller ved billettslipp, 26% kjøper opp til 2 måneder før konser og 5% kjøper samme uke som konserten.

Sammenlignet med 2019 har antall som går på 0 konserter gått ned med 5%, de som går på 1-3 konserter har har holdt seg stabilt, og de som går på 4-6 konserter har gått opp med 3%.

Hvor får publikum informasjon om live-arrangementer?

84% sier de bruker smartphone hver dag, men allikevel er det via jungeltelegrafen publikum ofte får informasjon om live-arrangementer.

81% får informasjon via Facebook og 49% via Instagram. Den største delen av disse er i alderen 25 år og oppover.

Gen Z og TikTok

For å nå din målgruppe er det viktig å være tilstede på de plattformene publikum bruker mest. Av de som deltok i spørreundersøkelsen var 78% over 29 når – noe som også gjenspeiler resultatet; Facebook, Instagram og Snapchat er de største kanalene i denne aldersgruppen. Når det kommer til den yngre målgruppen er det TikTok som gjelder. I alderen 18-24 år sier 87% at de bruker TikTok ofte eller daglig, 66% bruker plattformen daglig. Derfor er det utrolig viktig å bruke TikTok om du skal nå Gen Z.

Les mer om “Hvordan nå Gen Z på TikTok ifølge Gen Z” her.

Trenger du hjelp med din markedsføring? Ta kontakt med [email protected]